• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Videolar
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam35
Toplam Ziyaret72650

Hakkımızda

TARİHÇE VE ÖNSÖZ

 Vakfımız; Kurucumuz, Vakfın ilk başkanı Merhum Ahmet Zeki DİRİER’in öncülüğü ile  “Gün Petrol Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı” ünvanı ile 1993 yılında kurulmuştur. Merhum Ahmet Zeki DİRİER vakfın kuruluşundaki kuruluş zihniyetini,  vakıf senedimizin Vakfın Amaçları başlıklı 3. Maddesinde özetlemiştir. “Vakfın asıl amacı kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocukların beslenme, giyinme, barınma, eğitim ve sağlıkları ile ilgili çalışmalar yapmak olup” cümlesi vakfın kuruluş amacını ifade etmektedir. Merhum Ahmet Zeki DİRİER’in bu vakfı kurmak ile amacı,  Ülkemizin halen daha büyük bir sosyal problemi olan kimsesiz ve muhtaç çocuklara bu Vakıf sayesinde sahip çıkmak, onları korumak, geleceklerini kurtarmaktı. Merhum Ahmet Zeki DİRİER, vakfın kuruluş tarihinden vefatına kadarki zaman diliminde muhtaç çocukları sahiplenme yönünde Vakfın gelişimi ve faaliyette bulunabilmesini sağlamak için bıkmaz usanmaz bir çaba içerisine girmiş ve bu uğurda da tüm mal varlığını Vakfa bırakmıştır. Ahmet Zeki DİRİER’in vefatı sonucu belirlenen mal varlıkları Vakfa kalmıştır. Ancak merhumun yasal varisleri saklı haklarından dolayı duruma itiraz etmişler ve dava açmışlardır. Bu arada mal varlığı mahkemenin tayin ettiği kayyumlar vasıtasıyla yönetilmiştir. 1994 yılından 2007 yılına değin sözü edilen davalar sürmüş ve bir sonuca ulaşılamamıştır. Nihayetinde varisler ile Vakıf anlaşma yoluna giderek davalardan feragat edilmesi ve mal varlığının Vakfa intikali hususunda görüş birliğine varmışlar ve iki adet gayrimenkul ile bir miktar nakit Vakfa devredilmiştir.

      2007 yılından 2015 yılına değin, Vakfın gerek hukuksal gerekse de mali alt yapısının oluşturulması için çaba sarf edilmiştir. Vakıf gayrimenkullerinde kiracılarla olan münasebetler gerek dava yolu ile gerekse de uzlaşma yolu ile tekrar düzenlenmiş ve Vakfın düzenli bir gelire kavuşması sağlanmıştır. Öte yandan Vakıf senedi değişikliğine gidilerek Vakfın Ünvanı “Gün Korunmaya Muhtaç Çocuklar Eğitim ve Kültür Vakfı” olarak değiştirilmiştir. Faaliyet konuları genişletilerek Vakfın daha geniş faaliyet alanlarında faaliyet göstermesi sağlanmıştır. Muhtaç çocukların yanı sıra, öğrenci bursları, sosyal yardım yapabilme, eğitim ve kültür kurumları kurma, kurdurtma, işletme ve işlettirmenin önü açılmıştır.

      2015 yılında, Vakfın gerek hukuksal gerekse de mali yönden gerekli bir alt yapıyı oluşturduğunun farkındalığı ile muhtaç çocuklar başta olmak üzere bir çok öğrenciye eğitim bursu, bir çok yardıma muhtaç aileye sosyal yardım yapılmaya başlanmıştır.  
Kimsesiz çocuklar bakım evi, kimsesiz ve yetim çocuklarımıza burslu eğitim vermek         suretiyle, onların eğitimlerini bedelsiz üstlenecek ana okulu, ilköğretim okulu, orta okul ve lise eğitim ve öğretimlerinin yürütülebileceği özel öğretim kurumları oluşturmak ve hatta sonrasında Üniversite kurmak suretiyle beşikten Üniversite sonuna kadar kimsesiz ve yetim çocuklarımızı sahiplenerek, onlara karşı olan bu yükümlülüklerimizi bir nebze de olsa yerine getirebilme gibi bir projeler üzerinde düşünsel olarak kafa yormaktayız. Düşlenen bu projeler için büyük maddi kaynakların varlığına ihtiyaç duyulduğu kaçınılmazdır. Ancak; Vakfın mevcut kaynakları ve hayırseverlerin katkısıyla tüm bu düşlenen projelerin gerçekleştirileceği ve Vakfımızın Kurucusu Merhum Ahmet Zeki DİRİER’in vasiyetini yerine getirileceğine dair inancımız tamdır.
Vakfın bugünlere gelmesinde emek ve katkılarını esirgemeyen kurucular kurulu üyeleri Prof.Dr.Şükrü KIZILOT ,Emekli Vali M.Orhan TAŞANLAR ,Abdülkadir Çetin(Emekli Turizmci), Yönetim Kurulu Üyeleri;Kadın Doğum Uzmanı Doç.Dr. Ömer N.ÇOBANOĞLU,İş adamı Azmi DOĞAN(Doğan Otomotiv Sanayii),ve emeği geçen herkese teşekkür ve şükranlarımızı iletmeyi borç bilmekteyiz.
 Ayrıca bu uzun uğraşların her aşamasında vakfımızın sadık dostu Mali Müşavir Özgür İNECİ ile vakfımızın tüm matbaa işlerini karşılayan Ajans Mat sahibi Mehmet URAL ve çalışanlarına sonsuz teşekkürler.

 

                                                                                  M.Orhan TAŞANLAR

                                                                                           E.Vali

                                                                                  Yönetim Kurulu Başkanı

Saat
Hava Durumu
Takvim